Често задавани въпроси

1. Какви са законовите изисквания?

Съгласно българското законодателство, минималният обем на автопожарогасителите в зависимост от пожарогасителното вещество е както следва:

·  за прахови пожарогасители – 1 кг.;
·  за водни пожарогасители – 2 литра;
·  за пожарогасители СО2 (въглероден диоксид) – 2 кг.;

В тази връзка пожарогасители от тип спрей-флакони не осигуряват необходимата пожарна безопасност и не отговарят на нормативните изисквания.

В допълнение, пожарогасителите за кола следва всяка година да минават сервизно обслужване от лицензирана за дейността фирма, което се удостоверява със стикер.

 

2. Кой вид пожарогасител е най-подходящ за вашият автомобил

Най-разпространените автопожари включват възпламеняване на леснозапалими течности и газове в следствие на течове, тапицерии, хартия и къси съединения.

Вашият пожарогасител трябва да е в състояние да се справи с всеки един от горните видове пожари.

Поради тази причина фирма “Пожарна Защита” ООД препоръчва наличието на Прахов пожарогасител – 1 кг. АВС (за ванове и микробуси се препоръчва обем 2 кг. или по-голям). Разширението АВС означава, че пожарогасителят ви ще гаси както възпламенени горива и ел. кабели, така и горящи хартия, тапицерии, платове, гуми, пластмаси и дърво.

Широко разпространени са пожарогасители с прах ВС, които макар че отговарят на законовите изисквания, са малко по-евтини и значително по-неефективни.

 

3. За какво да следите при избора и периодичния преглед на автопожарогасителя

При покупка 

·         обем и ефективност на пожарогасителното вещество (препоръчва се прах АВС, мин. 1 кг.);
·         разходи (първоначален, за годишно сервизно обслужване и косвени разходи, свързани с евентуален инцидент);
·         наличие на валиден стикер за годишно сервизно обслужване от лицензирана за дейността фирма;

При профилактична проверка

·         показания на манометъра (ако е монтиран такъв) – стрелката следва да е в зеления отсек;
·         наличие на шплент и пломба на главата на пожарогасителя;
·         липса на следи от корозия по корпуса на пожарогасителя;
·         пожарогасителят е поставен на удобно за употреба място в случай на инцидент;
·         пожарогасителят е надеждно закрепен с цел недопускане на повреждането му, както и нанасяне на щети на автомобила;

 

4. Как се използва

1. Изправете пожарогасителя и издърпайте шплента, късайки пластмасовата пломба;

izpravete pojarogasitelia

2. От безопасно разстояние (поне 2,5 метра) насочете пожарогасителя към пожара;

nasochete

3. Натиснете дръжката на пожарогасителя, за да освободите пожарогасително вещество и движете пожарогасителя на дясно и наляво към пожара. След като пожара започне да изгасва се приближете, но не толкова, че да разпръснете горящият материал или течност.

natisnete